Languages: ltfien

Asociacija

Prekybos asociacijos veiklos tikslаs

Suomijos-Lietuvos prekybos asociacija padeda Suomijos ir Lietuvos prekybos verslo įmonėms bei savarankiškai dirbantiems asmenims užmegzti ir palaikyti vertingus kontaktus. Asociacijos tikslas – skatinti Suomijos ir Lietuvos verslo ryšius, plėtoti investicijas bei vystyti abiejų šalių ekonominį ir teisinį bendradarbiavimą.

Tilaisuudet

Asociacija kasmet organizuoja įvairius renginius: informacines valandėles, trumpus seminarus bei susitikimus, kurių metu asociacijos kvietimu pranešimus skaito įvairių sričių ekspertai iš Suomijos, Lietuvos bei kitų Baltijos šalių. Šie renginiai yra puiki proga užmegzti naujus kontaktus, pasidalinti patirtimi ir pagilinti savo žinias apie Lietuvą.

Šiuose renginiuose asociacijos nariai turi visas galimybes daugiau sužinoti apie Lietuvos prekybos verslą, Lietuvos ekonominę ir politinę padėtį, galimybes įsitvirtinti šalyje ir t.t. Be to, tai puiki proga užmegzti kontaktus su tomis Suomijos įmonėmis, kurios jau prekiauja su Lietuva, taip pat su Suomijos ir Lietuvos pareigūnais.

Kontaktiverkosto

Prekybos asociacija didelio narių skaičiaus dėka turi platų kontaktinį tinklą Suomijoje, Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse, kuriuo gali pasinaudoti jos nariai.

Prekybos asociacijos interneto svetainėje lengvai rasite informacijos apie Lietuvą, asociacijos veiklą bei kontaktus.

Sparčiai auganti Lietuvos rinka yra įdomi erdvė, kuriai papildomos vertės suteikia šalies geografinė padėtis. Suomijos-Lietuvos prekybos asociacija remia ir padeda Lietuvoje jau įsikūrusioms ir besikuriančioms savo narių įmonėms.

Jäsentiedotteet

Prekybos asociacija savo interneto svetainėje skelbia žinias apie Baltijos šalių ir ypač Lietuvos prekybą, ekonomiką, teisėtvarką, taip pat informaciją apie įmonių verslo aplinką