Languages: ltfien
Slide background

Yhdistys

Kauppayhdistyksen toiminnan tarkoitus

 

Suomi-Liettua kauppayhdistys tarjoaa yhteydenpitokanavan Suomen ja Liettuan kaupassa ja taloudellisessa yhteistyössä toimiville yrityksille ja yksilöille. Toiminnan tarkoituksena on edistää Suomen ja Liettuan välisiä taloussuhteita ja investointeja sekä edesauttaa maitten välisen taloudellisen ja oikeudellisen vuorovaikutuksen lisäämistä.

Tilaisuudet

Yhdistys järjestää vuosittain erilaisia tilaisuuksia: infotilaisuuksia, miniseminaareja ja vierailuja, joihin yhdistys kutsuu puhujiksi alansa asiantuntijoita sekä Suomesta että Liettuasta tai muualta Baltiasta. Tilaisuudet ovat erinomainen kanava uusien kontaktien solmimiseen, kokemuksien vaihtamiseen ja tätä kautta Liettua-tiedon lisäämiseen

Näissä tilaisuuksissa jäsenilla on erinomainen tilaisuus saada informaatiota Liettuan kauppaan liittyvistä asioista, etabloitumisesta sinne, Liettuan taloudellisesta ja poliittisesta tilanteesta jne. Lisäksi nämä tapaamiset antavat mainion tilaisuuden solmia kontakteja sekä suomalaisten ja jo Liettuan kanssa kauppaa käyvien yritysten edustajien että Suomen ja Liettuan viranomaisten kanssa.

Kontaktiverkosto

Kauppayhdistyksellä on laajan jäsenistönsä kautta kattava kontaktiverkosto sekä Suomessa, Liettuassa että muualla Baltiassa, jota jäsenet voivat hyödyntää.

Kauppayhdistyksen kotisivuilta löydätte helposti monenlaista tietoa Liettuasta, yhdistyksen toiminnasta ja verkostoista.

Liettua on kiinnostava, voimakkaasti kehittyvä markkina-alue, minkä lisäksi sen maantieteellinen sijainti antaa sille lisäarvoa. Suomi-Liettua kauppayhdistys tukee ja auttaa Liettuaan jo etabloituneita ja etabloitumisvaiheessa olevia jäsenyrityksiä.

Jäsentiedotteet

Kauppayhdistys julkaisee kotisivuillaan Baltian ja erityisesti Liettuan kauppaa, taloutta, lainsäädäntöä ja muuta yritysten toimintaympäristöä koskevaa informaatiota.